clock
صحفه فیسبوک شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه گوگل پلاس شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه اینستاگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه تلگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

تماس با ما

Back to Top

گیف بازوسازان سواحل خلیج فارس

شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

پله های دسترسی (Access Gang Way)

پله های دسترسی,Access gang way

بازوی یارگیری

بازوی یارگیری نفت

بازو یارگیری گاز

پله های دسترسی,Access gang way,پله های دسترسی,Access gang way,پله های دسترسی,Access gang way,پله های دسترسی,Access gang way

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

پله های دسترسی جهت استفاده در کامیون های نفتکش جاده ای و یا واگن های کامیون مورد استفاده قرار می گیرد که اپراتور بتواند به سهولت به بالای دستگاه رفته و از سطح مواد بازدید و از دستگاه بازرسی نماید.

اینگونه پله ها بسته به شرایط بازوهای بارگیری به شکل های سه ، چهار و یا پنج مرحله ای ساخته و نصب می شوند.

پله های دسترسی,Access gang way پله های دسترسی,Access gang way پله های دسترسی,Access gang way پله های دسترسی,Access gang way پله های دسترسی,Access gang way