clock
صحفه فیسبوک شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه گوگل پلاس شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه اینستاگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه تلگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

تماس با ما

Back to Top

گیف بازوسازان سواحل خلیج فارس

شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

آزاد سازی سریع (Quick Release Hook)

آزاد سازی سریع ,quick release hook

بازوی یارگیری

آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,

آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,

آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook,

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

آزاد سازی سریع یکی از ملزومات بارگیری کشتی های نفتی در اسکله ها می باشد که لازم است به جهت دستور العمل های ایمنی و زیست محیطی داری ویژگی های خاصی باشد، به نحوی که بتوان در کم ترین زمان کشتی های نفتکش را از اسکله ها در مواقع خطر از راه دور با کنترل یا با کنترل پنل موجود آزاد نمود.

کوئیک رلیزها را می توان به صورت یک ، دو ، سه ، چهار و یا چندگانه بر روی اسکله ها نصب کرد. کوئیک رلیزها قادر به حرکت افقی 180درجه و عمودی 45 درجه می باشند و از 40 تن تا 200 تن بار کشتی را تحمل می کنند و پس از افزایش بار بیش تر از آستانه اقدام به آزاد کردن طناب کشتی خواهد نمود.

در این کوئیک رلیزها به دلیل دارا بودن سیستم های جمع آوری طناب ، قدرت مانور و سرعت ملوان های طناب بند را بیش تر می نمایند.

آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook آزاد سازی سریع ,jetty quick release hook