clock
صحفه فیسبوک شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه گوگل پلاس شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه اینستاگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس صحفه تلگرام شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

تماس با ما

Back to Top

گیف بازوسازان سواحل خلیج فارس

شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

بازوی بارگیری دریایی (Marine Loading Arms)

بازوی یارگیری

بازوی یارگیری نفت

بازوی یارگیری گاز

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری , بازو بارگیری دریای , بازو بارگیری دریای,شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس , بازوهای بارگیری دریایی , سویل جوینت

بازوهای بارگیری دریایی بر روی اسکله ها بسته به شرایط و تنوع محصول نصب می شوند و پس از پهلوگیری کشتی های نفتی یا پتروشیمی به کشتی اتصال داده می شوند و عملیات تخلیه یا بارگیری انجام می گیرد.

این بازوها دارای سیستم های اضطراری می باشند که در مواقع آتش سوزی وطوفان و ... قادر است جریان مواد را قطع نموده و عملیات بارگیری را در کم ترین زمان متوقف نماید.

 بازو بارگیری دریایی  بازو بارگیری دریایی بازو بارگیری دریایی  بازو بارگیری دریایی بازو بارگیری دریایی +